info@zavarovan.com >> 040/ 56-92-92

3

 

Z nakupom vozila je modro, da lastniki vozil razmišljamo tudi o tem, kaj nam lastništvo vozila prinese.Koristi, ki jih tovrstno lastništvo prinaša, gotovo hitro vidimo vsi (mobilnost, udobje ...).

 

Kaj pa nevarnosti in tveganja? Vsak izmed nas seveda pomisli tudi na to, da z uporabo vozila v prometu lahko povzročimo škodo nekomu drugemu in da lahko poškodujemo tudi svojega jeklenega konjička ter tudi da se lahko poškodujemo sami ali da so v prometni nesreči poškodovane tretje osebe (naši sopotniki ali potniki v soudeleženem vozilu).

Naša izpostavljenost se tukaj zaključi. Možno je, da poleg škode na soudeleženem vozilu v prometni nesreči poškodujemo tudi druge stvari tretjih oseb (npr. ograja, hiša...), možno je tudi, da se nam vozilo pokvari, utrpimo pravdne stroške v povezavi s prometno nesrečo in podobno. Z lastništvom in uporabo vozila v prometu lahko ogrozimo svoje imetje, sebe, druge.

 

Da bi to izpostavljenost različnim nevarnostim in tveganju zaradi lastništva motornega vozila omilili, lahko s plačilom premije tveganje prenesemo na zavarovalnico. Ponudba zavarovanj se iz dneva v dan povečuje. Zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, pa je eno izmed obveznih zavarovanj, ki ga določa Zakon o obveznem zavarovanju v prometu (ZOZP).

Ugodnost