info@zavarovan.com >> 040/ 56-92-92

kmetija

 

V naši državi ima skoraj vsakdo v lasti ali najemu majhen vrtiček in se vsaj malo spozna na kmetovanje. Veliko je tudi večjih kmetov, ki se v prostem času ubadajo s kmetijstvom, ki jim prinaša dopolnilni dohodek za družinski proračun.

 

Toda ker v kmetijstvu dobički niso visoki, oziroma se v dosti primerih komajda pokrije vložen trud in denar s prodajo pridelka, je za kmeta še toliko huje ,če pridelka ni oziroma je okrnjen. Prav zaradi tega so zavarovalnice razvile oblike zavarovanj, ki za zavarovane nevarnosti omogočajo izplačilo zavarovalnine. V zadnjem obdobju klimatskih sprememb postaja narava čedalje bolj nepredvidljiva in vrstijo se neurja s točo in strelo, kar je pri večini zavarovalnic uvrščeno med osnovne zavarovane nevarnosti pri zavarovanju posevkov in plodov.

 

Prav tako med osnovno zavarovano nevarnost spada požar. Za ostale nevarnosti se je potrebno z zavarovalnicami dodatno dogovoriti. Tako obstajajo še dodatne možnosti zavarovanja pred pozebo, za poljedelske in vrtnarske kulture, možnost zavarovanja pred poplavo, zavarovanje za kulture v steklenjakih.

Ugodnost