info@zavarovan.com >> 040/ 56-92-92

nezgodno

 

Z nezgodnim zavarovanjem, ki ga sklenemo na zavarovalnici, si zagotovimo finančno in socialno varnost v primeru nezgode, ki se pripeti na delu, v prostem času, pri opravljanju posebnih dejavnosti, pri ukvarjanju s športom, hobijem, v prometu, v gospodinjstvu, na počitnicah, ne glede na to, kakšne pravice uveljavljamo iz naslova obveznih zavarovanj.

 

Navedenih kritij si oseba ne more zagotoviti z nobeno drugo vrsto zavarovanja.

 

Posledice nezgode so lahko kratkotrajne (začasna izguba delovne sposobnosti), dolgotrajne (izguba delovne sposobnosti, invalidnost, nezmožnost opravljanja dela) ali celo nezgodna smrt (npr. prometna nezgoda s smrtnim izidom).

 

S prejetimi finančnimi sredstvi si lahko zavarovanec zagotovi začetno finančno varnost, če zaradi nezgode ne more opravljati svojega dela, če ima stroške zaradi zdravljenja, če si mora zaradi hude invalidnosti preurediti stanovanje, avtomobil..., ob nezgodni smrti pa je zagotovljena finančna varnost najbližjih (zakonec, otroci, starši).

Ugodnost