info@zavarovan.com >> 040/ 56-92-92

podjetnisko

Uspešnost podjetja niso samo poslovne odločitve, dobre ideje in gospodarske konjukture. Odvisna je tudi od pravilnih in pravočasnih ukrepov za preprečitev nepredvidljivih negativnih dogodkov. Zato vam ponujamo popolno zavarovanje vašega podjetja, ki zagotavlja varnost in večje možnosti za uspeh.

  • Pri nas lahko zavarujete: vsebino v proizvodnih, prodajnih in drugih prostorih podjetja; opremo, zaloge, stvari zaposlenih,zgradbo, kjer se opravlja dejavnost podjetja, obratovalni zastoj, odgovornost iz dejavnosti, proizvajalčevo odgovornost za škodo, ki jo povzročijo proizvodi podjetja in dodatno zavarovanje elektronskih in električnih naprav ter aparatov, odpoved podzavarovanju, zavarovanje na novo vrednost, zavarovalno kritje za področje Evrope.

  • Neodvisno od izbrane variante zavarovalnega kritja je vaše podjetje zavarovano proti škodam zaradi sledečih nevarnosti: požar, elementarne nevarnosti, zliv vode.

Ugodnost